Versenyszabályzat

lead: Hivatalos versenyszabályzat. A verseny kezdetéig a Szervező a szabálymódosítás jogát fenntartja.

 

 

Utcazenészek Versenye Egerben

Versenyszabályzat a 2019. évre

 

 

A DEALER Bt. (székhely: 3300 Eger, Hétvezér út 6., adószám: 23208917-2-10, bankszámlaszáma: 11994600-06426495-10000001, képviseli: Ábry Zoltán János üzletvezetésre jogosult tag ) – a továbbiakban mint Szervező – díjazásos versenyt szervez (a továbbiakban mint Verseny) az alábbi szabályok mellett, melyen a regisztrált résztvevők (a továbbiakban mint Versenyzők) díjazásban részesülhetnek (a továbbiakban mint Fődíj és Mellékdíjak).

 

A Versenyben részt vehet és a díjazásra jogosultságot szerezhet az alábbi együttes feltételeket teljesítő minden olyan természetes személy, vagy szervezet:

 1. aki teljesíti a nevezési feltételeket,
 2. és a Versenyszabályzatot betartva vesz részt a megmérettetésben.

 

A Verseny lebonyolításáért felelős személy

neve: Ábry Zoltán

titulusa: Versenyigazgató,

telefonos elérhetősége: +36203818173.

e-mail címe: zoltan.abry@abry.hu.

 

Nevezési feltételek

A Versenyen indulhat:

 1. bármely 14. életévét betöltött természetes személy,
 2. bármely gazdasági szervezet (pl.: egyesület, Kft…stb.), mely tevékenységének egyike a zenei produkció előadása,
 3. és a Szervező regisztrációs űrlapjának kitöltését követően a Szervezőtől rajtszámot kap, és határidőre megfizeti a Nevezési díjat.

A regisztráció során az induló köteles megnevezni a Verseny Szervezőjével kapcsolatot tartó Képviselőjét, és annak elérhetőségeit. (értsd: 1 fős produkció esetén önmaga, több fő esetén például a frontember) A regisztrációs folyamat elindításával a Versenyző elfogadja a Szervező mindenkor hatályos szabályzatait, ideértve a Versenyszabályzatot, valamint az Üzletszabályzat, és Játékszabályzat Versenyre és a Versenyzőkre vonatkozó részeit.

 

A nevezési díj és fizetési kötelezettség:

EARLY BIRD* nevezési díj: bruttó 1552.- Ft / fő,

LATE REG** nevezési díj: bruttó 3104.- Ft / fő,

 

*Az EARLY BIRD regisztrációs díj 2019. március 31-éig történő regisztráció és 2019. április 8.-áig történő díjfizetés együttes teljesítése esetén érvényesíthető.

 

** LATE REG nevezési díj 2019. április 1. után történő regisztráció és 2019. május 30.-áig történő díjfizetés együttes teljesítése esetén érvényesíthető.

 

A Nevezési díjat a Versenyző a rajtszám kiadását követő 8 munkanapon belül köteles banki átutalás útján, vagy készpénzben a Szervező házipénztárába befizetni. A nevezés a nevezési díj a Szervező bankszámláján történő jóváírással tekinthető lezártnak. A befizetett nevezési díj, semmilyen körülmény esetén nem jár vissza.

 

A nevezési határidő: 2019. május 30. A Szervező utónevezést hirdethet.

 

A Versenyzőnek a zenei előadása (a továbbiakban mint Produkció) során:

 • élő, hangszeres előadást kell produkálnia,
 • törekednie kell az akusztikus hangzásra,
 • használhat zenei alapot, és elektronikus hangszereket,
 • a produkcióhoz szükséges minden eszközt magának kell biztosítania, és a kijelölt helyszínek között azokat önállóan szállítani,
 • jellemzően maximum 30 wattos erősítővel léphet fel, de 25 méteres távolságon túl az 50 decibel hangerős határon belül marad.

 

A Verseny ideje

2019. június 14. péntek 10:00 – 24:00

2019. június 15. szombat 10:00 – 24:00

2019. június 16. vasárnap 10:00 – 22:00

2019. június 17. hétfő 10:00 – 22:00

2019. június 18. kedd 10:00 – 18:00

 

A Szervező a Versenyzők részére Ügyfélirodát tart fenn a Verseny ideje alatt.

 

A Verseny helye

Eger városában, a Szervező által kijelölt pontokon. (lásd 1. számú melléklet)

 

Versenykategóriák és a szakmai zsűri

 

A Szervező a Produkció méltó színvonalának biztosítása érdekében szakmai zsűrit állít fel (a továbbiakban a Zsűri), melyben ismert és elismert zenei művészek, szakemberek vannak jelen. A Zsűri feladata, hogy a Produkcióban részt vevő zenészeket a rendelkezésre álló idő alatt szakmailag megítélje, és azokra szavazatokat adjon le.

 

A Zsűri tagjait a Szervező vagy a Versenyigazgató kéri fel. Létszámuk nem lehet 10 főnél több. A Zsűri tagjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A Versenynek különböző Versenykategóriái vannak, melyekbe a regisztrált Versenyzők automatikusan kerülnek besorolásra, az alábbiak szerint:

 1. kategória: közönségdíj (minden Versenyző)
 2. kategória: legjobb együttes (három, vagy annál több tagból álló formáció)
 3. kategória: legjobb szóló / duó (legfeljebb kettő tagból álló formáció)

 

Egy formáció egyszerre legfeljebb 2 kategóriában versenyezhet.

 

A szavazatok típusa, azok különböző súlya, és a like érmék közkézre juttatása

 

A Szervező a Versennyel összefüggésben kidolgozott egy szavazási rendszert, melynek alapja az ún. „like érme”.

A Szervező két különböző szavazati ponttal rendelkező „like érmét” különböztet meg:

 1. Ezüst Like = 1 szavazat (nem készpénz helyettesítő eszköz, pénzértéket nem képviselő, egyedi designal rendelkező, alumínium alapanyagú érme),
 2. Arany Like = 10 szavazat (nem készpénz helyettesítő eszköz, pénzértéket nem képviselő, az ezüst like-al megegyező designal rendelkező, sárgaréz alapanyagú érme).

 

Az Ezüst Like érméket a Szervező a Verseny kezdete előtt, és annak ideje alatt, marketing promóció keretében juttatja el a szavazati jogosultságot szerző személyekhez. (például: A promócióhoz csatlakozó, egri belvárosi kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek adják a „like érméket” a vásárlóiknak, vagy bizonyos termékek megvásárlása esetén automatikusan jár.)

 

Az Arany Like érméket a Szervező bocsájtja ki, és a szakmai Zsűri tagjainak adja. A Zsűri tagjai saját szakmai belátásuk szerint adják le szavazatukat a Versenyzőkre. A Zsűri tagjai által birtokolt összes szavazati összértéket a Versenyigazgató saját döntése alapján befolyásolja. (Jellemzően – de nem kötelező érvényűen – az Ezüst Like szavazatok összmennyiségének 10-15%-a. Ilyen módon a Zsűri szakmaisága dönthet első és második helyezett között, de csak a tömeg által kiválasztott legjobbak közötti sorrendet befolyásolhatja.)

 

Az 1. kategóriában (közönségdíj) az Ezüst Like és az Arany Like érmék összpontszáma alapján alakul ki a rangsorrend. (Ahol 1 db Ezüst Like 1 pontnak számít, 1db Arany Like 10 pontnak számít.)

 

A 2. és 3. kategóriákban csak és kizárólag az Arany Like érmék összpontszáma alapján alakul ki a rangsorrend. (Ahol 1db Arany Like 10 pontnak számít.)

 

Korlátozások

 

Valamely kategóriában Győztesként kihirdetett Versenyző, a Győzelmét követő 3 naptári évig ki van zárva az adott kategóriában való részvételből. Minden más kategóriában való részvétele engedélyezett, az azokban meghirdetett minden díjazásra továbbra is jogosult.

 

A Verseny menete

 

A Versenyzők, a Verseny ideje alatt a Produkciójukkal a Szervező idő és helybeosztásának megfelelően lépnek fel.

 

A Szervező naponta legkevesebb 2 órás időkeretet, valamint önálló helyszínt biztosít minden Versenyzőnek.

 

A Versenyző úgy nyerheti meg a Verseny egyes kategóriát, ha a zenés produkciójának előadása során a Verseny ideje alatt, az összes Versenyző közül a legtöbb „like érmét” gyűjti össze, az azzal jogosan rendelkező személyektől, utcai hallgatóságtól. Az ilyen módon összegyűjtött ún. „like érmék” pontszáma alapján éri el a Versenyző a Verseny végeztével a végleges helyezését.

 

A Versenyző regisztrációjának során megjelölt képviselője a Műszak végeztével, az általa összegyűjtött „like érmékkel” megjelenik a Verseny eredményét hitelesítő Közjegyzőnél, akinek a hivatalában, annak rendelkezésre állási idejében a „like érméket” megszámolva és közjegyző által hitelesített nyilvántartásba vétel során leadja.

 

A „like érmék” közjegyző előtti leszámolásakor, a Képviselő köteles személyi azonosságát

hitelt érdemlően bizonyítani.

 

A közjegyző közreműködésével járó költségek a Szervezőt terhelik.

 

A közjegyző „like érmék” leszámolásával kapcsolatos rendelkezésre állási ideje:

 1. június 15. szombat 10:00 – 14:00
  2019. június 16. vasárnap 10:00 – 16:00
  2019. június 17. hétfő 10:00 – 17:00
  2019. június 18. kedd 10:00 – 18:30

 

A közjegyző elérhetőségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

A Versenyző jogai és kötelezettségei

 

A Versenyzőnek a Szervező által kijelölt helyen, és időben meg kell jelennie, és a meghatározott időtartamig Produkciót kell nyújtania – mindez összefoglalóan a továbbiakban mint Műszak.

 

A Versenyző a Műszak ideje alatt egészségügyi szünetet, valamint igénye szerinti pihenőt tarthat. Ezen idő beleszámít a Műszak teljes időtartamába.

 

A Versenyző kizárólag a Műszak alatt gyűjthet „like érméket”, és kizárólag a saját maga részére. A Versenyző kizárólag természetes magánszemélyektől gyűjtheti a „like érmét”, a promócióban részt vevő vállalkozásoktól (pl.: étterem), és azok munkavállalói személyzetétől (pl.: pincér, pultos) nem fogadhatja el azt.

 

A Versenyző 30 db, vagy annál több „like érme” birtoklása esetén, vagy a „like érmék” darabszámától függetlenül a Szervező képviselőjének felszólítására a Műszak leteltét követően a Verseny közjegyzőjénél kötelezően le kell adja az érméket.

 

A Versenyzőnek (ide értve minden regisztrált személyt) a Verseny kezdetétől a legvégéig, kötelezően, folyamatosan, és jól látható helyen viselnie kell a Szervezőtől kapott azonosítókat (a továbbiakban mint UVE PASS), és rajtszámot, valamint a Szervező képviselőinek felhívására Verseny teljes ideje alatt azt fel kell tudnia mutatni. Az UVE PASS elvesztését, vagy megrongálódását a Versenyző köteles a Szervezőnél haladéktalanul jelezni, aki gondoskodik annak pótlásáról.

 

A Versenyző szabadon állítja össze a Szervezőnél regisztrált repertoárjából a produkciót.

 

A Versenyző (ide értve minden regisztrált személyt) saját felelősségére vesz részt a Versenyen.

 

A Szervező jogai és kötelezettségei

 

A Szervező jogosult a Verseny lebonyolításához harmadik fél , a továbbiakban mint Képviselő, segítségét igénybe venni.

 

A Szervező vagy annak Képviselője a Verseny teljes ideje alatt gondoskodik és felügyeli az esemény zavartalan lefolyását, és annak érdekében teljes körűen eljár.

 

A Szervező vagy a Versenyigazgató joga a Versenyben a Versenyzők regisztrálása, valamint jogosultak bármely Versenyző, indoklás nélküli, azonnali kizárása. A Szervező vagy a Versenyigazgató jogosult a Verseny teljes ideje alatt bármely Versenyzőt drogteszt elvégzésre felhívni.

 

A Szervező vállalja, hogy a Produkció létrejöttéhez szükséges önkormányzati, és egyéb hatósági engedélyeket megszerzi, valamint a Produkcióval kapcsolatos installációkat a közterületen felállítja és üzemelteti a Verseny ideje alatt.

 

A Szervező joga és kötelessége kijelölni a Versenyzők számára a megfelelő helyet és időtartamot a Produkciójuk előadása érdekében. Ezen munka során a Szervező figyelembe veszi a Produkció és a rendelkezésre álló helyszínek jellemzői közötti összefüggéseket. (pl.: zenei stílus, hangerő, hangszereltség, műszaki feltételek)

 

A Szervező jogosult a Verseny teljes ideje alatt, a Versenyzők részeredményei alapján hirdetményt közzé tenni a díjazásokra esélyes Versenyzők kilétéről.

 

A Szervező önálló döntése alapján – jellemzően a Versenyző által bemutatott Produkció magas színvonala esetén – jogosult bármely Versenyzőt a nevezési díjfizetési kötelezettség alól felmenteni, valamint bármely Versenyző részére a Versenyben való részvételének idejére, díjmentes szállást és érkezést biztosítani. Az ilyen módon megkülönböztetett Versenyzőre a Versenyszabályzat többi része változatlanul alkalmazandó.

 

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben történő sérülésekért, illetőleg a Versenyző szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Versenyzőnél felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a Versenyt a regisztrációk számának alakulásától függően hirdeti meg hivatalosan, melyről a Versenyzőket, az általuk megadott elérhetőségeket értesíti ki.

 

A Szervező jogosult a Versenyszabályzat értelmezését segítő kiegészítésére, illetve a Verseny kezdetéig annak módosítására.

 

 

 

Tiltó rendelkezések

 

A Verseny ideje alatt szigorúan tilos, valamint a Versenyből történő azonnali kizárással járhat, ha a Versenyző:

 • a Szervező által kijelölt helyen, és időben nem jelenik meg,
 • a Szervező képviselőjének felszólítását figyelmen kívül hagyja,
 • visszaélés szerűen, vagy a Műszakon kívül gyűjt „like érméket”, vagy azokat átadja más Versenyzőnek,
 • egyéb módon, visszaélés szerűen befolyásolja a Verseny eredményét,
 • drog, alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt szerepel,
 • a Verseny teljes ideje alatt közmegbotránkoztatásra okot adó módon viselkedik, ideértve a Műszakján kívül töltött időt is,
 • jelentős mértékű anyagi kárt okoz,
 • nem megfelelő, vagy hiányos öltözékben lép fel, illetve a Produkciója megbotránkoztató.

 

A Versenyből való bármilyen okból történő kizárás vagy kilépés esetén a Versenyző „like érme” gyűjtésben addig elért eredményei semmisnek tekintendő, valamint a nevezési díjat a Szervező nem fizeti vissza.

 

Díjazás

 

A Verseny semelyik díjazása nem tekinthető nyereménynek, mivel a Verseny győztese nem sorsjáték szerűen, azaz nem a véletlen folytán kerül kiválasztásra.

 

A Verseny díjai kategóriánként:

 1. kategória, közönségdíj: bruttó 1.000.000.- Ft, azaz bruttó egymillió forint értékű fellépési lehetőség
 2. kategória, legjobb együttes: meghatározott bruttó értékű fellépési díj*
 3. kategória, legjobb szóló / duó: meghatározott bruttó értékű fellépési díj*

* mértékéről a Verseny megkezdése előtt a Szervező dönt.

 

A Verseny egyes kategóriájának első helyezésére az a Versenyszabályzatot maradéktalanul betartó Versenyző jogosult, amely a Közjegyzői okirat tanúsága szerint a Verseny ideje alatt, az adott kategóriába beszámító Like Érmék alapján, a legtöbb pontszámot éri el.

 

A különböző kategóriák első helyezésével járó díjak, nem halmozhatóak fel egy Versenyző által.

 

Amennyiben egy Versenyző első helyezést ér el az 1. kategóriában (közönségdíj), úgy bármelyik másik két kategória első helyezésével járó összes anyagi és természetbeni díjazásától elesik, az automatikusan az adott kategória rangsorban következő helyezettjét illeti meg.

 

A 2 és 3. kategóriában, a szakmai alapon kiválasztott „legjobb együttes”, „legjobb szóló / duó” cím viselésére az anyagi vagy természetbeni pénzdíjtól függetlenül, kizárólag a kategóriában legtöbb pontszámot elért Versenyző jogosult.

 

Szavazategyenlőség esetén a Szervező a díjat egyenlő arányban osztja szét a kategórián belül a Győztesek között.

 

A Szervező a kategóriákon belüli fődíjak mellett tetszőleges számú mellékdíjat hirdethet meg, a legmagasabb pontszámot összegyűjtő Győztesnél kevesebb pontot gyűjtő mellékdíjazottak között.

 

A Verseny valamennyi díját a Szervező fellépési díj jogcímen fizeti ki a Verseny győztesei részére, annak írásos elfogadó nyilatkozatát követően, a Közjegyzői okirat keltététől számított legkésőbb 30. munkanapon.

 

Mellékdíjazás

 

A Szervező mellékdíjazást hirdet meg a Versenyzők részére, az általuk a Verseny ideje alatt a Versenyszabályzatnak megfelelően gyűjtött „like érmék” darabszámára alapozva, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

 

Pénzdíjazás illeti meg azt a Versenyzőt aki:

 1. a Verseny végeztével kialakuló összrangsorban az első 15 helyezett között foglal helyet,
 2. legkevesebb 100 db „like érmét” regisztrált a Közjegyző a rajtszámához kapcsolódóan,
 3. semmilyen más kategóriában nem jogosult pénzdíjazásra, (nem nyert Közönségdíjat, vagy pénzdíjazással járó Szakmai díjat).

 

A like érme alapú mellékdíjazás mértéke:

 1. 1 db Ezüst Like = bruttó 50.- Ft
 2. 1 db Arany Like = bruttó 2500.- Ft

 

A „like érme” alapú mellékdíjazásnál a like érmék darabszáma a mérvadó.

 

A díjak kifizetése

 

A Versenyben elnyerhető fellépési lehetőséggel járó díjazás kifizetése szervezeti Versenyző esetében, minden esetben a fellépés teljesítését követően, vállalkozói számla ellenében, banki átutalással történik.

 

Magánszemély Versenyző(k) esetében a fellépés teljesítését követően a Produkcióban részt vevők között a díjazás összege egyenlő arányban kerül felosztásra. Ebben az esetben a díjazás kifizetésével összefüggésben a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő adó és illeték kötelezettségeket a Szervező levonja a díjazásból és a Versenyzőknek az adóval csökkentett nettó értéket utalja át.

 

A Győztes(ek) és díjazottak írásos elfogadó nyilatkozatának hiányában a Szervező nem fizeti ki a díjazásra jogosultnak az összeget, és nem hirdet Győztest, vagy díjazottat. A Szervező nem kötelezhető a fődíj és a mellékdíjak készpénzben történő kifizetésére. A Győztes (illetve a további díjazottak) köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Fődíj (illetve mellékdíjak) átadására határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a díjazott nem tesz eleget, és így a Díj időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Verseny Díjainak átvételi lehetőségét fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Győztesre (és mellékdíjazottakra) nézve jogvesztő.

 

Mellékdíjak kifizetése

 

A mellékdíjakat (pl.: a like érme alapú mellékdíjakat) a Szervező kizárólag a nevére kiállított számla ellenében, banki átutalás útján, fellépési díj jogcímen fizeti ki. Ezen feltételek nemléte esetén a Szervező nem kötelezhető a mellékdíjazás kifizetésére.

 

A mellékdíjazás kifizetéséhez kapcsolódó számlát a jogosult köteles a Szervező általi elektronikus levél értesítést követő 15. naptári napig kiállítani. Azt követően Szervező nem kötelezhető a mellékdíjazás kifizetésére.

 

 

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

 

A Versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyben történő részvétellel összefüggésben a regisztrációkor megadott adatait tárolja és a későbbiekben más kulturális jellegű program szervezése esetén felhasználja.

 

A Versenyző visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Verseny alatt képi és hangfelvétel készüljön róla és azt a felvétel készítői vagy a Szervező korlátozás nélkül felhasználhatja.

 

hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyben történő részvétellel összefüggésben a regisztrációkor megadott adatait tárolja és a későbbiekben más kulturális jellegű program szervezése esetén felhasználja.

 

A Versenyből ki vannak zárva:

 1. A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, alkalmi munkavállalói, önkéntes megbízatást teljesítő segítői, megbízottjai, valamint a felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
 2. A Verseny lebonyolításában közreműködő Partner cégek (pl.: éttermek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
 3. Egyéb, a Verseny lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

A Verseny helyszínei az

Utcazenészek Versenye Egerben

 1. évi rendezvény ideje alatt

 

1 – Széchenyi utca – Érseki palota előtt, a főbejárat bal oldalán, a Lipóti pékség bejáratával szemben

2 – Széchenyi utca – Demeter Borház terasza mellett

3 – Széchenyi utca – Artist Kávézó

4 – Csiky Sándor út – Fúzió udvara

5 – Szent János utca – Dolomiti fagylaltozó és az OTP ingatlanpont közötti részen

6.1 – Dobó tér – Depresso Kávéház teraszával szemben

6.2 – Bajcsy-Zsilinszky utca – a Franco papírbolt 3. kirakata előtt

7 – Bajcsy-Zsilinszky utca – Bíboros udvarán bent, vagy ha zárva van a kapulajban

8 – Dobó tér – a Főtér Cafe étterem előtt

9 – Gárdonyi Géza tér – Renault színpad

10 – Dobó István út – a Görög Kávézó kiülős részével szemben, a tetováló szalon falánál

11 – Bajcsy-Zsilinszky utca – a Boldizsár Cukrászda terasza mellett

12 – Almagyar út 1. – Garden Wine Bar

JJ – Kracker udvar – Manooka Kávézó

 

 

 

 1. számú melléklet

 

1.       Karácsony János – James (énekes, gitáros, zeneszerző, LGT)

2.       Nagy Zoltán (egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem)

3.       Szolnoki Péter (énekes, fuvolista, zeneszerző, Bon-Bon)

4. Szentmihályi Gábor (zenész, dalszerző, dobos, hangmérnök, az Első Emelet majd a Rapülők dobosa. )

 

 1. számú melléklet

 

Az Utcazenészek Versenye Egerben

szavazatszámlálással megbízott közjegyzője

 

A Verseny eredményét hitelesítő közjegyző:

neve: Királyné Dr. Papp Ildikó

hivatalának címe: 3300 Eger, Városfal út 3.

telefonos elérhetősége: 06 36 311 638